Logo

19.07.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - informacja o sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - oddział terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza informacje o sprzedaży nieruchomości.

W tym załączniku Gazeta przetarg - dokument Word zamieszczamy informacje o sprzedaży tych nieruchomości.


19.07.2019

IV edycja Narodowego Dnia Mlecznej Fermy

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas IV edycji Narodowego Dnia Mlecznej Fermy,
która odbędzie się 6 września 2019 r. na terenie Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce,
którego głównym celem jest integracja hodowców bydła mlecznego z instytucjami związanymi z przemysłem mleczarskim, połączona ze szkoleniem hodowców w zakresie nowych technologii.


Wydarzenie-szkolenie, będzie miejscem integracji 500 hodowców bydła mlecznego z Polski i Czech. Są to Prezesi oraz menadżerowie farm, chcący poprawić efektywność swojego gospodarstwa, wydajność stada i jakość produkowanego mleka. Chcą w sposób świadomy i zrównoważony rozwijać swój biznes, przy najwyższej dbałości o zdrowie i dobro swoich zwierząt.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas wydarzenia, będą:
– Najnowsze technologie managementu na gospodarstwach mlecznych,
– Postęp i innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego,
– Uprawa i wykorzystanie kukurydzy,
– Prezentacja 50 odmian kukurydzy na kiszonkę,
– Pokaz wozów paszowych, porównanie TMR,
– Konsultacje żywieniowe i agronomiczne,
– Wycieczka po gospodarstwie.


Poniżej przesyłam również link do oficjalnej strony internetowej wydarzenia. Szczególnie polecam zapoznanie się z krótkim filmikiem podsumowującym poprzednią edycję - farmdays.com.pl
Ufamy, że nasza inicjatywa jest Państwu bliska i możemy liczyć na Państwa obecność.
25.05.2019

Harmonogramy

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych oraz nierolnych (inwestycyjnych).

Maj - rolne
Maj - nierolne

Czerwiec - rolne
Czerwiec - nierolne
03.05.2019

Prośba o pomoc

W związku z wielką tragedią naszego hodowcy, którego dom mieszkalny i cały dobytek uległy kompletnemu zniszczeniu w wyniku pożaru, uruchomiliśmy specjalne konto pomocowe.

Pomoc dla Pogorzelców

16.04.2019

Najlepsi z NajlepszychW dniu 10 kwietnia w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się I Pomorska Gala Mleczna, podczas której dokonano nagrodzenia Najlepszych Hodowców z województwa pomorskiego, którzy za 2018r. uzyskali w ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego najwyższe wydajności. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem na salę Sztandaru Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Panowie Prezydenci Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach i Andrzej Steckiewicz zaszczycili Hodowców swoją obecnością na gali, jednocześnie podnosząc prestiż spotkania. Obecni byli również członkowie Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, urzędów administracji państwowej, oświaty rolniczej, Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Mleczarń, Spółek Inseminacyjnych i Firm obsługujących na co dzień Hodowców bydła mlecznego, łącznie brało udział 120 osób.

Obecni byli również przedstawiciele patronatów medialnych: - Radio Gdańsk S.A.- Radio Głos oraz Czasopismo Hodowla i Chów Bydła.

Zapraszamy serdecznie do przeczytania całego artykułu, dostępnego pod tym linkiem: Najlepsi z Najlepszych

22.02.2019

Wybraliśmy nowe władze Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w GdańskuWalny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego odbył się 21 lutego br. w siedzibie PFHBiPM w Gdańsku. W Zjeździe uczestniczyło 16 delegatów, co stanowiło 100% osób uprawnionych do głosowania.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w składzie: Zbigniew Pienschke – przewodniczący, Tadeusz Jędrusik – członek, Edmund Wenskowski – członek
stwierdziła, że Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny.

Sprawozdanie z działalności Związku w mijającej kadencji zdał Przewodniczący Józef Warunek. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności PZHBM za lata 2015-2019 przedstawił Bolesław Klaus. Ustępującemu Zarządowi absolutorium udzielili jednogłośnie wszyscy Delegaci.

Hodowcy z województwa pomorskiego wybrali nowy Zarząd swojej organizacji. Przewodniczącym został Józef Warunek. Wybrano również sześciu Członków Zarządu w składzie: Diana Vennik, Janusz Armatowski, Maciej Baurycza, Józef Dera, Klaus Bolesław, Tomasik Krzysztof. Ukonstytuowanie nastąpi na pierwszym Zarządzie.

W trakcie obrad wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą została Barbara Hawrylicz, Zastępcą Przewodniczącego Mirosław Szmigiel, Sekretarzem Ryszard Łabędzki, Członkami Komisji Henryk Wiedemann oraz Andrzej Warenycia.

Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Hawrylicz Barbara, Vennik Diana oraz Mirosław Szmigiel.

Delegatami na XII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM zostali Józef Warunek i Krzysztof Tomasik.

Zwieńczeniem obrad było wręczenie Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej okolicznościowych dyplomów przez dotychczasowego i nowo wybranego Przewodniczącego Józefa Warunka. Całe spotkanie odbyło się według porządku obrad.

Zapraszamy do galerii >>TUTAJ<<, w której znajdują się zdjęcia z Walnego Zjazdu.


14.02.2019

Zaproszenie na spotkania szkoleniowePOLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA w GDAŃSKU oraz POMORSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO w GDAŃSKU
Z A P R A S Z A J Ą
na spotkania szkoleniowe połączone z podsumowaniem wyników Oceny Wartości Użytkowej za 2018 rok.

spotkania szkoleniowe

24.01.2019

Zmiany w PZHBMInformujemy, że z dniem 1.01.2019 z funkcji dyrektora biura zrezygnował Tomasz Soukup, od tego dnia jego obowiązki pełni Ewelina Wolska: 696 493 108

17.11.2016

Zmiana numeru konta PZHBM

Z dniem 1.12.2016 ulega zmianie numer konta PZHBM na:
95 1600 1462 1836 4033 3000 0001
BGŻ BNP Paribas