Logo

03.05.2019

Prośba o pomoc

W związku z wielką tragedią naszego hodowcy, którego dom mieszkalny i cały dobytek uległy kompletnemu zniszczeniu w wyniku pożaru, uruchomiliśmy specjalne konto pomocowe.

Pomoc dla Pogorzelców

16.04.2019

Najlepsi z NajlepszychW dniu 10 kwietnia w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się I Pomorska Gala Mleczna, podczas której dokonano nagrodzenia Najlepszych Hodowców z województwa pomorskiego, którzy za 2018r. uzyskali w ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego najwyższe wydajności. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem na salę Sztandaru Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Panowie Prezydenci Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach i Andrzej Steckiewicz zaszczycili Hodowców swoją obecnością na gali, jednocześnie podnosząc prestiż spotkania. Obecni byli również członkowie Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, urzędów administracji państwowej, oświaty rolniczej, Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Mleczarń, Spółek Inseminacyjnych i Firm obsługujących na co dzień Hodowców bydła mlecznego, łącznie brało udział 120 osób.

Obecni byli również przedstawiciele patronatów medialnych: - Radio Gdańsk S.A.- Radio Głos oraz Czasopismo Hodowla i Chów Bydła.

Zapraszamy serdecznie do przeczytania całego artykułu, dostępnego pod tym linkiem: Najlepsi z Najlepszych

22.02.2019

Wybraliśmy nowe władze Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w GdańskuWalny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego odbył się 21 lutego br. w siedzibie PFHBiPM w Gdańsku. W Zjeździe uczestniczyło 16 delegatów, co stanowiło 100% osób uprawnionych do głosowania.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w składzie: Zbigniew Pienschke – przewodniczący, Tadeusz Jędrusik – członek, Edmund Wenskowski – członek
stwierdziła, że Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny.

Sprawozdanie z działalności Związku w mijającej kadencji zdał Przewodniczący Józef Warunek. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności PZHBM za lata 2015-2019 przedstawił Bolesław Klaus. Ustępującemu Zarządowi absolutorium udzielili jednogłośnie wszyscy Delegaci.

Hodowcy z województwa pomorskiego wybrali nowy Zarząd swojej organizacji. Przewodniczącym został Józef Warunek. Wybrano również sześciu Członków Zarządu w składzie: Diana Vennik, Janusz Armatowski, Maciej Baurycza, Józef Dera, Klaus Bolesław, Tomasik Krzysztof. Ukonstytuowanie nastąpi na pierwszym Zarządzie.

W trakcie obrad wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą została Barbara Hawrylicz, Zastępcą Przewodniczącego Mirosław Szmigiel, Sekretarzem Ryszard Łabędzki, Członkami Komisji Henryk Wiedemann oraz Andrzej Warenycia.

Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Hawrylicz Barbara, Vennik Diana oraz Mirosław Szmigiel.

Delegatami na XII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM zostali Józef Warunek i Krzysztof Tomasik.

Zwieńczeniem obrad było wręczenie Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej okolicznościowych dyplomów przez dotychczasowego i nowo wybranego Przewodniczącego Józefa Warunka. Całe spotkanie odbyło się według porządku obrad.

Zapraszamy do galerii >>TUTAJ<<, w której znajdują się zdjęcia z Walnego Zjazdu.


14.02.2019

Zaproszenie na spotkania szkoleniowePOLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA w GDAŃSKU oraz POMORSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO w GDAŃSKU
Z A P R A S Z A J Ą
na spotkania szkoleniowe połączone z podsumowaniem wyników Oceny Wartości Użytkowej za 2018 rok.

spotkania szkoleniowe

24.01.2019

Zmiany w PZHBMInformujemy, że z dniem 1.01.2019 z funkcji dyrektora biura zrezygnował Tomasz Soukup, od tego dnia jego obowiązki pełni Ewelina Wolska: 696 493 108

17.11.2016

Zmiana numeru konta PZHBM

Z dniem 1.12.2016 ulega zmianie numer konta PZHBM na:
95 1600 1462 1836 4033 3000 0001
BGŻ BNP Paribas