Logo

Cele i zadania Związku

  • propagowanie wiedzy i dobrej praktyki hodowlanej;
  • reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów hodowców bydła;
  • wyjazdy szkoleniowe;
  • organizację regionalnych wystaw bydła mlecznego;
  • spotkania rejonowe w kołach;
  • współpraca z administracją rządową i samorządową;
  • opiniowanie aktów prawnych;
  • współpraca z ośrodkami naukowymi.