Logo

Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku powstał w 1974 roku dzięki aktywności hodowców bydła mlecznego.
Pierwszym Przewodniczącym nowego Związku został pan Franciszek Komasara, hodowca ze Stogów Malborskich. Związek skupiał hodowców z województwa gdańskiego i elbląskiego. Po reorganizacji administracyjnej kraju w 1998 roku Związek swoją działalność ograniczył do województwa pomorskiego, tworząc 13 powiatowych Kół Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Kolejnymi Przewodniczącymi Związku byli Krystyna Kasińska, Tomasz Soukup i Stanisław Brzeziński.
Od 1995 roku Pomorski Związek jest członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem działalności Związku jest propagowanie wiedzy i dobrej praktyki hodowlanej poprzez organizowane szkolenia członków Związku, wyjazdy szkoleniowe, organizację regionalnych wystaw bydła mlecznego oraz spotkania rejonowe w kołach.

Spotkania
Spotkanie hodowców podsumowujące rok oceny w ODR w Starym Polu.

Od wielu lat organizowane są także wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe do najlepszych hodowli europejskich-szwedzkich, niemieckich, włoskich, hiszpańskich, szwajcarskich, węgierskich czy czeskich. Członkowie Związku mieli możliwość oceny zwierząt także na europejskich wystawach bydła mlecznego w Oldenburgu, Cremonie i Fribourgu.

Strasburg
Hodowcy podczas wycieczki z wizytą w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu

W 2008 roku Pomorski Związek wraz z Zespołem Szkół Rolniczych w Bolesławowie aktywował Klub 100 tysięcznic. Klub skupiający hodowców, których krowy uzyskały wydajność życiową przekraczającą 100 tysięcy kg mleka. Do Klubu tego weszli Stanisław Kapuścinski, Krystyna Kasińska, Eugeniusz Majewski, Klemens Majewski, Kazimierz Łabędzki, Sławomir Malej, Piotr Rojewski, Tomasz Marchaj, Grzegorz Rachwał, Zbigniew Stola, Fortune Sp.z o.o w Cieszymowie, Ompol Leśnice i Polhoz Sp. z o.o Szymankowo. Członkowie Pomorskiego Związku od lat pełnią funkcje w Zarządzie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i ich organach- Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim. Na wniosek Zarządu Związku wielu członków uhonorowanych zostało Złotymi Odznakami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz medalami Zasłużony dla Rolnictwa. Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego od lat jest współorganizatorem wojewódzkiej i regionalnej wystawy bydła mlecznego. We współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Bolesławowie organizuje także Kociewską Wystawę Bydła Mlecznego.

Bolesławowo
Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik dekoruje Mini Czempiona na Kociewskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie