Logo

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

Najwyższa władza Związku wybierana na 4-letnią kadencję (tak, jak Zarząd Związku) spośród wszystkich członków Związku. Wybiera władze statutowe, udziela absolutorium Zarządowi, zatwierdza sprawozdania finansowe, dokonuje zmian w statucie.

ZARZĄD

Prowadzi bieżącą działalność Związku, ustala program pracy Związku, reprezentuje Związek na zewnątrz.

KOMISJA REWIZYJNA

Kontroluje działaność finansową Związku,
oraz zgodność jego prac ze Statutem Związku.
BIURO ZWIĄZKU

Wykonuje prace na rzecz Zarządu Związku
zgodnie z harmonogramem prac ustalonych przez Zarząd.
Koordynator pomiędzy kołami rejonowymi a Zarządem Związku.


KOŁA REJONOWE

Prowadzą prace w rejonach i współpracują z Zarządem Związku.