Logo

Przewodniczący Związku
Józef Warunek
📱 502-325-474

Zastępca Przewodniczącego
Janusz Armatowski
📱 696-851-729

Sekretarz
Maciej Baurycza
📱 603-521-610

Skarbnik
Krzysztof Tomasik
📱 602-477-827

Członkowie Zarządu
Diana Viennik
Józef Dera
Bolesław Klaus

Przewodniczący komisji
Barbara Hawrylicz
📱 601-648-432

Zastępca Przewodniczącego
Mirosław Szmigiel

Sekretarz
Ryszard Łabędzki

Członkowie Komisji
Henryk Wiedemann
Andrzej Warenycia

Dyrektor Biura
Ewelina Wolska
📱 783-693-695